Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Com sol·licitar-la

Has de sol·licitar-la del 27 de març al 17 de maig del 2023. Ha de sol·licitar la beca ara, malgrat que encara no estigui segur dels estudis que realitzarà el proper curs 2023/24 o fins i tot si no sap si estudiarà. Després no es concediran nous terminis per sol·licitar beca

Podeu consultar el videotutorial de com fer la sol·licitud.

Passos per a sol·licitar la beca

1. Entra a la seu electrònicatot el procés de sol·licitud de la beca es fa a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

2. Registra't. Per registrar-te, necessites un usuari i una contrasenya:

Si ja us heu registrat prèviament per a qualsevol altre tràmit, el vostre compte continua sent vàlid i no cal que us torneu a registrar.
Si mai us heu registrat, feu clic a «Regístrese» i seguiu els passos per crear un compte.
Per accedir a la sol·licitud de beca, pots fer-ho de dues maneres:
 • amb Cl@ve (claus electròniques d'administracions públiques) o certificat electrònic, si en disposes, o
 • mitjançant el mateix usuari i contrasenya amb els que et vas registrar a la seu electrònica

3. Omple el formulari

És molt convenient tenir preparada, i a la vista, la documentació i les dades sobre les quals es demanarà informació en emplenar la sol·licitud:

 • Document DNI, NIE o Certificat de Registre de Ciutadans UE de tots els membres computables de la família majors de 14 anys (Ajuda) que convisquin al mateix domicili familiar a 31 de desembre de 2022.
 • Número de Compte on voleu rebre l'import de la beca. L'estudiant haurà de ser titular o cotitular del compte i verificar que el compte roman activa. Ha de ser un compte d'una entitat espanyola, és a dir, l'IBAN del qual comenci per ES. És important no cancel·lar-la fins que no s'hagi percebut l'import total de la beca, tenint en compte que es poden produir diferents pagaments parcials en dates diferents (quantia fixa, possibles augments de quantia i/o diversos pagaments en concepte de quantia variable).
 • Si és Família Nombrosa: títol o carnet de família nombrosa.
 • En cas de Discapacitat de l'estudiant i/o dels seus germans: resolució de reconeixement de la discapacitat.
 • Si a la família hi va haver dos o més germans universitaris, inclòs el sol·licitant de beca, residint fora del domicili familiar a 31 de desembre de 2022: et demanaran DNI/NIE dels germans i universitat on cursen els estudis.
 • Si l'estudiant té previst residir fora del domicili familiar durant el curs: contracte de lloguer (DNI/NIE arrendador, DNI/NIE altres arrendataris, mensualitat que abona l'estudiant) o residència/col·legi major (nom, CIF, import mensualitat).  
 • Si l'estudiant constitueix una unitat familiar independent: informació sobre l'empresa o entitat de la qual reps ingressos i informació sobre l'habitatge. 
 • Si l'estudiant és més gran de 18 anys i nacional d'un país no membre de la Unió Europea: permís de residència.
 • Si algun membre de la unitat familiar va obtenir ingressos a l'estranger: import i moneda. 
 • Si algun membre de la unitat familiar durant l'any 2022 va ser autònom o va tenir ingressos procedents d'alguna activitat econòmica desenvolupada a través de qualsevol entitat: activitats econòmiques/empresa (percentatge de participació o titularitat, CIF/NIF de l'empresa o titulars, import dels ingressos totals bruts obtinguts l'any 2022).